• Shubhangi Aggarwal
  Editorial Director
 • Bhavya Bansal
  Photo Director
 • Srishti Seth
  Marketing Director
 • Somya Sharma
  Marketing Director
 • Devika -
 • Tanvi Akhauri
 • Aishwarya Arora
 • Angel Arora
 • Zoya B.
 • Divya Bajaj
 • Paras Batra
 • Ria Bhargava
 • Souhini Deb
 • Garima Grover
 • Ayushi Gupta
 • Srishti Jain
 • Vishal Jain
 • Karan Kapoor
 • Shubhangi Kashyap
 • Anirudh Krishnan
 • Niharika Maggo
 • Maitreyee Misra
 • Kritika Narula
 • Aditya Rao
 • Bhavya Sahay
 • Shreya Sahni
 • Anahita Sahu
 • Namrata Satija
 • Priyaank Sharma
 • Kartik Sharma
 • Shreya Shrestha
 • Gurjot Singh
 • sakshi tyagi
 • Aisha Wahab
 • Arushi Yadav
 • Nikita Yadav